Dagbesteding – Groep – Individueel

Op de boerderij van Stap voor Stap zijn er veel verschillende dieren aanwezig, zoals paarden, honden, varkentjes, kippen, geitjes en konijnen. Er is altijd wat te doen, zoals vaste dagelijkse taken, seizoensklusjes en er is genoeg ruimte om bezig te zijn met de paarden en de andere dieren. Er zijn klusjes die horen bij het boerderijleven, zoals werken in de stallen, in de tuin en verzorging van de dieren. Maar niet te vergeten, er is veel vrijheid om aan de slag te gaan met ieders eigen interesses en wensen; knutselen, koken, wandelen, tuinieren en wie weet wat allemaal nog meer.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag biedt Stap voor Stap de mogelijkheid om een dagdeel of een dag te komen voor dagbesteding. Ons streven is om met maximaal 4 deelnemers per begeleider te werken, waarbij we kijken naar de groepssamenstelling.

Stap voor Stap biedt begeleiding die persoonsgericht is. Om die reden worden er geen vaste methodes of werkwijze gehanteerd, maar er wordt samen gekeken naar de behoeften, wensen, doelen en wat de mogelijkheden zijn.

Uniek bij ons zijn de kleinschaligheid en de diversiteit. Er zijn geen vaste kaders wat betreft leeftijd en er is geen bepaalde diagnose of hulpvraag nodig. Wij geloven er in dat juist de verschillen zorgen voor een mooie groepssamenstelling. We hechten veel waarde aan een fijne en veilige sfeer, waar iedereen zich welkom voelt en ieder zijn of haar steentje kan bijdragen.

Het kan om wat voor reden dan ook zijn dat deelnemen aan de groepsdagbesteding (nog) niet lukt. Dan is individuele dagbesteding een mogelijkheid. Individuele dagbesteding houdt in dat er één-op-één begeleiding is. Dit kan zowel binnen de groep(dagbesteding) als los van de groep. De individuele dagbesteding vindt plaats op dezelfde dagen en tijden als de groepsdagbesteding, maar met de mogelijkheid om met een persoonlijk begeleider specifiek vorm te geven aan begeleiding en behoeftes. Er is dan altijd een begeleider in de buurt.

Voor wie?
Omdat bij Stap voor Stap voorop staat dat we kijken naar de persoon, hanteren we geen specifieke leeftijdsgroep of specifieke beperking/stoornis. Wat belangrijk is, is dat je affiniteit hebt met dieren, natuur, het boerderij- en buitenleven. Stap voor Stap is een plek waar je in een kleine groep of individueel structuur kunt krijgen in je week, sociale contacten kunt opdoen, waar je je steentje bij kunt dragen door werkzaamheden op de boerderij en waar je op je eigen tempo kunt ontwikkelen.

Iedereen van jong tot oud, die op wat voor manier dan ook tijdelijk of permanent niet meekomt in de reguliere maatschappij is welkom bij Stap voor Stap.

Hoe werken we?

Onze boerderij en dagbesteding is als een soort van “mini maatschapij/samenleving”. De deelnemers kunnen samen of alleen bezig zijn met de dieren en de taken in en om de boerderij. De klusjes en werkzaamheden worden afgestemd op de mogelijkheden van de deelnemer: dat is het maatwerk in de begeleiding zodat ieder op de eigen manier een bijdrage kan leveren en ontwikkelen.

Zelfvertrouwen, waardering, zelfredzaamheid, nuttig voelen en ontspannen, dat zijn belangrijke aspecten in het begeleiden op de boerderij. Bij dagbesteding (groep) is er begeleiding in de buurt, maar niet continu naast je (dit is wel mogelijk bij individuele begeleiding dagbesteding). De begeleiding heeft een respectvolle benadering en werkt vanuit verbinding en vertrouwen.

Dagelijks wordt er een vaste dagstructuur gehanteerd, dit biedt voorspelbaarheid en duidelijkheid. Want er zijn momenten en klusjes die iedere dag terugkomen. Denk aan activiteiten zoals dieren verzorgen, klussen op de boerderij, werken in de tuin, samen koffie drinken, koken. Tussendoor is er ruimte voor eigen invulling; creativiteit, het bos in om te wandelen, knuffelen met de konijnen. Er is ook een mogelijkheid om aan de slag te gaan met paarden(coaching).

Wanneer je je aanmeldt via `ons contactformulier of middels een telefoontje’, wordt er contact opgenomen door één van ons. Dan worden wensen, verwachtingen en mogelijkheden doorgesproken. Wanneer er van beide kanten enthousiasme is, wordt er een intake-/kennismakingsgesprek gepland. Wanneer je aan de slag wilt bij Stap voor Stap, maken we samen een begeleidingsplan waarin doelen en afspraken worden vastgelegd. Regelmatig wordt dit gezamenlijk geëvalueerd.